Reflectie op de regeling van het Volkshuisvestingsfonds (VHF)

Dit rapport onderzoekt de vraag of en hoe het Volkshuisvestingsfonds (VHF) beter kan aansluiten bij de problematiek en uitvoeringspraktijk van gemeenten. Het VHF is een regeling voor de aanpak van de particuliere woningvoorraad in kwetsbare gebieden.

Reflectie op de regeling van het Volkshuisvestingsfonds (VHF) (PDF | 56 pagina's | 1,2 MB)