Kan ik vanwege het coronavirus een verlenging krijgen voor mijn tijdelijke huurcontract?

U kunt verlenging aanvragen voor uw tijdelijke huurcontract. Er is wel een voorwaarde. Uw huurcontract stopt tussen 1 april en 30 juni 2020. De verlenging vraagt u aan bij uw verhuurder.

Verlengen tijdelijk huurcontract gevolg maatregelen tegen coronavirus

U kan uw verhuurder vragen of u tijdens de coronacrisis uw tijdelijke huurcontract mag verlengen. Uw verhuurder kan op u verzoek het contract met 1, 2 of 3 maanden verlengen. U bepaalt dus zelf de duur. 3 maanden is wel het maximum. En 1 september 2020 is de uiterste datum tot wanneer u de tijdelijke huur kunt verlengen.

Voorwaarden om huurcontract te verlengen

  • U en uw verhuurder willen het huurcontract vanwege corona verlengen. Dit kan een gezamenlijk besluit zijn. Uw verhuurder mag ook een voorstel doen. U moet daar dan wel mee instemmen ;
  • U heeft een tijdelijk huurcontract. Als u een appartement of huis huurt heeft u een tijdelijk contract van maximaal 2 jaar.  Als u een kamer huurt heeft u een  huurcontracten van maximaal 5 jaar.
  • Uw huurcontract loopt af tussen 1 april en 30 juni 2020.
  • Heeft uw verhuurder u voor 12 maart 2020 een aanzegging gestuurd? Dat is een brief waarin hij de einddatum van uw huur bevestigt. Dan mag de verlenging alleen doorgaan bij wederzijdse instemming. Dus  als zowel u als uw verhuurder akkoord zijn.

Aanvragen verlenging tijdelijk huurcontract

U moet uw tijdelijke huurcontract verlengen:

  • Binnen 1 week nadat u een brief heeft gekregen van uw verhuurder. Met daarin de einddatum van u contract. Die brief krijgt u altijd 1 tot 3 maanden voor uw huurcontract stopt.
  • Voor 2 mei 2020 als u voor 25 april 2020 die brief heeft ontvangen.

Er is een stroomschema waarin u kunt zien of en wanneer u verlenging van uw tijdelijk huurcontract kunt aanvragen.

Redenen waarom verhuurder tijdelijk huurcontract niet verlengt

De verhuurder moet uw verzoek om verlenging goedkeuren. Er gelden wel 3 uitzonderingen. Uw verhuurder wijst uw verzoek af als:

  • de verhuurder voor 1 april 2020 al afspraken had gemaakt. Bijvoorbeeld om de woning te verkopen, slopen of renoveren. Of de verhuurder heeft al een andere huurder gevonden;
  • de verhuurder zelf in de woning wil gaan wonen. En geen andere woonruimte heeft;
  • u zich als huurder slecht gedragen heeft. 

Wijst uw verhuurder de verlenging van de tijdelijke huur af? En bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u naar de rechter stappen. De rechter bepaalt dan of de verlenging door mag gaan.