Wat is de maximale huurverhoging in 2021?

De kale huur van een sociale huurwoning gaat dit jaar niet omhoog. Dit geldt vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022. 
Huurt u een vrijesectorwoning? Dan mag uw huur dit jaar omhoog. Maar voor het eerst zit daar een maximum aan: 2,4%. Dit geldt vanaf 1 mei 2021. 

Geen huurverhoging 2021 sociale huurwoning

Uw verhuurder mag de (kale) huur vanaf 1 juli 2021 niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Uw verhuurder mag de servicekosten wel verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Hij moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. Zie ook de alinea 'Mogen uw servicekosten omhoog?' onderaan deze pagina.  

Maximale huurverhoging in 2021
Jaar Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2019) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655
2021 € 44.655 0% 0%

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Geen huurverhoging 2021 kamer en woonwagen

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Vanaf 1 juli 2021 is de maximale huurverhoging 0%. Dit geldt tot en met 30 juni 2022. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Uw verhuurder mag de servicekosten wel verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Hij moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. 

Maximale huurverhoging 2021 vrije sectorwoning

Vanaf 1 mei 2021 zit er een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Dit geldt voor 3 jaar. Dus tot 1 mei 2024.

De Rijksoverheid berekent dit maximum volgens de wet op de volgende manier: 1% plus de inflatie. Dat is het aantal procenten dat het geld minder waard is geworden.

Voor 2021 is de huurverhoging voor een vrijesectorwoning maximaal 2,4%. Dat is 1% plus de inflatie van 1,4 %. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 2,4%? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. 
Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 2,4%? Dan is de huurverhoging 2,4%. 

Lees verder over de regels voor huurverhoging in de vrije sector.

Mogen uw servicekosten omhoog?

Uw verhuurder mag de servicekosten wel met meer dan 0% voor sociale huurwoningen of meer dan 2,4% voor vrije-sectorwoningen verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Uw verhuurder moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. 

Uw verhuurder mag alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. Hij mag niet de servicekosten verhogen als compensatie voor de huurverhoging die in veel gevallen lager uitvalt in 2021 óf helemaal niet toegestaan is. Zie ook: Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit?

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridische Loket voor advies.