Wat is de maximale huurverhoging in 2021?

Vanaf 1 juli 2021 gaat de huur voor een sociale huurwoning niet omhoog. Ook de huur voor mensen met een hoger inkomen gaat niet omhoog. Dit geldt tot 30 juni 2022. Huurt u in een vrijesectorwoning? Dan geldt er sinds 1 mei 2021 een  maximum huurverhoging. 

Geen huurverhoging 2021 sociale huurwoning

Uw verhuurder mag de huur vanaf 1 juli 2021 niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022.

Maximale huurverhoging in 2021
Jaar Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2019) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655
2021 € 44.655 0% 0%

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Geen huurverhoging 2021 kamer en woonwagen(standplaats)

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Vanaf 1 juli 2021 is de maximale huurverhoging 0%. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk.De verhuurder mag ook geen informatie over uw inkomen opvragen bij de Belastingdienst.

Maximale huurverhoging 2021 vrije sectorwoning

Vanaf 1 mei 2021 geldt voor een periode van drie jaar een maximale jaarlijkse huurverhoging van inflatie + 1 procentpunt voor de vrije sector. Voor 2021 is die maximale huurverhoging 2,4% (1,4% inflatie + 1 procentpunt). De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Lees verder over de regels voor huurverhoging in de vrije sector.

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridische Loket voor advies.