Wat is de maximale huurverhoging in 2021?

De kale huur van een sociale huurwoning ging in 2021 niet omhoog. Dit gold tot 1 juli 2022. 
Huurt u een vrijesectorwoning? Dan geldt er sinds 1 mei 2021 tot 1 mei 2024 een grens voor uw jaarlijkse huurverhoging. 

Geen huurverhoging 2021 sociale huurwoning

Uw verhuurder mocht de (kale) huur sinds 1 juli 2021 niet verhogen. Dit gold tot 1 juli 2022.

Uw verhuurder mag de servicekosten wel verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Hij moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. Zie ook de alinea 'Mogen uw servicekosten omhoog?' onderaan deze pagina.  

Maximale huurverhoging in 2021
Jaar Inkomensgrens (dit is uw inkomen in 2019) Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen lager dan € 44.655 Maximale huurverhoging bij gezamenlijk inkomen hoger dan € 44.655
2021 € 44.655 0% 0%

Lees meer over de regels voor een huurverhoging

Geen huurverhoging 2021 kamer en woonwagen

Huurt u een kamer, woonwagen of woonwagenstandplaats? Sinds 1 juli 2021 is de maximale huurverhoging 0%. Dit gold tot 1 juli 2022. De hoogte van uw inkomen is hier niet belangrijk. De verhuurder mag ook niet vragen naar uw inkomen bij de Belastingdienst.

Uw verhuurder mag de servicekosten wel verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Hij moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. 

Maximale huurverhoging 2021 vrijesectorwoning

Sinds 1 mei 2021 zit er een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging. Dit geldt voor 3 jaar. Dus tot 1 mei 2024.

De Rijksoverheid berekent dit maximum volgens de wet op de volgende manier: 1% plus de inflatie. Dat is het aantal procenten dat het geld minder waard is geworden.

Voor 2021 was de huurverhoging voor een vrijesectorwoning maximaal 2,4%. Dat is 1% plus de inflatie van 1,4 %. De huurverhoging moet uw verhuurder wel met u afspreken in het huurcontract.

Staat er in het huurcontract een huurverhoging van minder dan 2,4%? Dan geldt die lagere huurverhoging uit het huurcontract. 
Staat er in het huurcontract een huurverhoging van meer dan 2,4%? Dan is de huurverhoging 2,4%. Dit geldt voor huurverhogingen die ingingen in de periode 1 mei tot en met 31 december 2021.

Lees verder over de regels voor huurverhoging in de vrije sector.

Mogen uw servicekosten omhoog?

Uw verhuurder mocht de servicekosten in 2021 wel met meer dan 0% voor sociale huurwoningen of meer dan 2,4% voor vrijesectorwoningen verhogen. Dit zijn kosten die bovenop de kale huur van uw woning komen. Uw verhuurder moet dan een overzicht van de kosten met u delen. En goed aangeven waarom de kosten omhoog gaan. Bijvoorbeeld omdat schoonmaakkosten duurder worden. 

Uw verhuurder mag alleen werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. Hij mag niet de servicekosten verhogen als compensatie voor de huurverhoging. Zie ook: Waarom betaal ik servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit?

Advies van Het Juridisch Loket over huurverhoging

Neem contact op met Het Juridische Loket voor advies.