Welke extra kosten mag verhuurder bij een huurcontract vragen?

Soms vraagt een verhuurder extra kosten als u een huurcontract tekent. Bijvoorbeeld overnamekosten of een waarborgsom. Uw verhuurder mag geen sleutelgeld vragen.

Voorbeelden extra kosten bij huurcontract

  • sleutelgeld
  • overnamekosten
  • een waarborgsom
  • verhuurkosten
  • bemiddelingskosten

Verhuurder mag geen sleutelgeld vragen

Uw verhuurder mag geen sleutelgeld vragen. Sleutelgeld is een bedrag dat een verhuurder soms vraagt bij een huurcontract. Betaalt u sleutelgeld dan staat hier niks tegenover. Zegt u de huur op, dan krijgt u het niet terug.

Heeft u toch sleutelgeld betaald? Ga dan naar de rechter. U moet dan bewijzen dat u sleutelgeld betaalde. Bijvoorbeeld met een bon. Is er geen bon, maar was er wel nog iemand bij? Mogelijk kan die persoon bewijzen dat hij of zij bij de betaling aanwezig was. Deze persoon mag geen familie zijn.

Overnamekosten voor achtergebleven spullen in de huurwoning

De vorige huurder laat soms spullen achter in de woning. Neemt u de spullen over, dan betaalt u hier vaak voor. Laat het duidelijk weten als u de spullen niet overneemt. Zijn de spullen aan de woning vastgemaakt? En is het niet mogelijk deze zonder schade te verwijderen? Dan horen deze bij de huurwoning. Die zitten in de huur.

De waarborgsom betalen

Als uw huurcontract ingaat betaalt u vaak een waarborgsom. Een waarborgsom vragen mag van de wet. Er is geen regel hoe hoog deze mag zijn. Meestal is de waarborgsom 1 of 2 maanden huur.

Zegt u de huur op? Dan krijgt u de waarborgsom, zonder rente, weer terug. Laat wel de woning in een goede staat achter. Doet u dat niet, dan krijgt u de waarborgsom misschien niet terug.

Verhuurkosten

Een verhuurder maakt verhuurkosten als hij een woning verhuurt. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • kosten om een huurcontract te maken;
  • kosten om nieuwe huurders de woning te laten zien.

Uw verhuurder mag verhuurkosten vragen. Maar die kosten moeten redelijk zijn in relatie tot de werkzaamheden. Te veel betaalde verhuurkosten vraagt u terug via de rechter. Vraag hierover eerst advies van het Juridisch Loket.

Bemiddelingskosten

U betaalt bemiddelingskosten aan een makelaar die u aan een woning helpt. Deze brengt u dan in contact met de verhuurder.

Heeft u een makelaar om hulp gevraagd? Maar werkt deze ook voor uw verhuurder? Dan mag hij u niet om een vergoeding vragen. Ook niet als de verhuurder niet betaalt voor zijn diensten.

Te veel betaalde kosten kunt u terugvragen. Neem hiervoor contact op met De Geschillencommissie. Is uw verhuurder hier niet bij aangesloten? Dan kunt u naar de rechter stappen.