Welke extra kosten mag een verhuurder bij een huurcontract vragen?

Soms vraagt een verhuurder extra kosten als u een huurcontract tekent. Voorbeelden van kosten die verhuurders mogen vragen zijn onder andere: een waarborgsom (borg), overnamekosten, bemiddelingskosten en verhuurkosten.

Een waarborgsom betalen

Als uw huurcontract ingaat, betaalt u vaak een waarborgsom (borg). Die mag maximaal 2 maanden kale huur zijn. Voor contracten die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten mag dit maximaal 3 maanden kale huur zijn.

Zegt u de huur op, of eindigt uw huurovereenkomst? Dan krijgt u de waarborgsom, zonder rente, binnen 14 dagen weer terug. Let op: soms mag de verhuurder openstaande kosten met de waarborgsom verrekenen.  

Kosten verrekenen met waarborgsom

De verhuurder mag de volgende kosten met de waarborgsom verrekenen:

Andere kosten mogen niet worden verrekend met de waarborgsom.

Van een verrekening met de waarborgsom krijgt u schriftelijk bericht. U krijgt het resterende bedrag dan binnen 30 dagen terug. Bent u het niet eens bent met deze verrekening? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de kantonrechter.

Overnamekosten voor achtergebleven spullen in de huurwoning

De vorige huurder laat soms spullen achter in de woning. Neemt u die spullen over, dan betaalt u hiervoor een bedrag aan de vorige huurder dat u samen bepaalt. U kunt alleen 'roerende zaken' overnemen. Dat zijn zaken die niet aan de woning vast zitten en dus zonder schade aan de woning verwijderd kunnen worden. Bijvoorbeeld gordijnen of een laminaatvloer. Laat het duidelijk weten als u de spullen niet overneemt. Dan betaalt u ook geen overnamekosten.  

Voor onroerende zaken, zoals een badkamer of een Cv-installatie, betaalt u geen overnamekosten. Deze horen bij de huurwoning. De gebruikskosten zitten al in de huurprijs die u betaalt aan de verhuurder.

Bemiddelingskosten

U betaalt uitsluitend bemiddelingskosten aan een makelaar die u zelf opdracht heeft gegeven om voor u een woning te zoeken. Deze makelaar zoekt voor u een passende woning en brengt u in contact met de verhuurder. Een makelaar die voor de verhuurder werkt mag u nooit om een vergoeding vragen. Hij wordt al betaald door de verhuurder. 

Te veel of onterecht betaalde kosten kunt u terugvragen. Neem hiervoor contact op met De Geschillencommissie. Is uw verhuurder hier niet bij aangesloten? Dan kunt u dit melden bij uw gemeente of naar de rechter stappen.

Verhuurder mag geen sleutelgeld vragen

Sleutelgeld is een bedrag dat een verhuurder soms vraagt bij het aangaan van een huurcontract. Maar dat mag niet, omdat daar geen prestatie tegenover staat.

Vraagt uw verhuurder sleutelgeld, betaal dit dan niet. Doet u dat toch, vraag dan uitdrukkelijk naar een betalingsbewijs of zorg voor onpartijdige getuigen. U kunt het geld terugvorderen via de kantonrechter.

Verhuurkosten

Sommige verhuurders brengen verhuurkosten in rekening. Bijvoorbeeld kosten voor het opmaken van een huurcontract, voor het aanvragen van een vergunning of voor het maken van een naamplaatje.

Uw verhuurder mag alleen verhuurkosten rekenen als de nieuwe huurder er iets concreets voor terug krijgt. Bijvoorbeeld een naamplaatje. Er moet dus sprake zijn van een tegenprestatie. Het opstellen van een huurcontract valt daar niet onder. Dat hoort namelijk bij het proces van een woning verhuren.

U kunt te veel betaalde bedragen achteraf terugvragen via de rechter. U moet dan wel met een duidelijk betaalbewijs kunnen laten zien hoeveel u waarvoor hebt betaald. Vraag hierover eerst advies van het Juridisch Loket.