Wanneer kan ik terecht bij de Huurcommissie en wanneer kan ik naar de kantonrechter?

U kunt in bepaalde gevallen eerst naar de Huurcommissie. Dit hangt er onder andere vanaf of u een sociale huurwoning huurt of een huurwoning in de vrije sector.

Sociale huurwoning

Huurt u een sociale huurwoning? En bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over het onderhoud of de servicekosten? Check dan wanneer u de Huurcommissie kunt inschakelen. U moet geschillen over huurprijzen en servicekosten altijd voorleggen aan de Huurcommissie als u er samen met uw verhuurder niet uitkomt.

Kantonrechter

De partij die het niet eens is met de uitspraak van de Huurcommissie kan dan een uitspraak van de kantonrechter vragen. Ook om onderhoud af te dwingen, moet u de kantonrechter om een uitspraak vragen. De Huurcommissie kan alleen een tijdelijke huurverlaging uitspreken.

Huurwoning in de vrije sector

Huurt u een woning in de vrije sector? En bent u het niet eens met de hoogte van de huurprijs of de jaarlijkse huurverhoging? Of heeft u een verschil van mening met uw verhuurder over het onderhoud of de servicekosten? Check dan wanneer u de Huurcommissie kunt inschakelen

Staan er in uw huurcontract geen afspraken over het voorleggen van geschillen aan de Huurcommissie? Dan kunt u naar de kantonrechter. Let op: voor geschillen over de jaarlijkse huurverhoging en de huurverhoging na woningverbetering kunt u nog wel naar de Huurcommissie. Ook als dit niet in uw contract staat.