Wat moet ik weten als ik een kamer wil verhuren?

Er gelden verschillende regels als u 1 of meer kamers wilt verhuren. Deze regels verschillen per gemeente. Er zijn andere regels als u meer dan 3 kamers wilt verhuren. Of als u een hospitakamer verhuurt.

Algemene regels kamerverhuur

Vraag altijd aan uw gemeente welke regels er gelden als u 1 of meer kamers wilt verhuren. Informeer de gemeente aan wie u verhuurt. Bijvoorbeeld aan studenten, expats, toeristen, aan een vriend of uw kind. U moet zich altijd houden aan de algemene regels:

 • Huurprijs vaststellen
  Als u 1 of meer kamers verhuurt, bepaalt u de kale huurprijs en de prijs voor servicekosten. Servicekosten zijn bijvoorbeeld kosten voor water en energie. De maximale kale huurprijs bepaalt u met het puntensysteem.
 • Huurprijs verhogen
  U kunt de huur(prijs) van een lopend huurcontract elk jaar verhogen. Dit laat u dan wel minimaal 2 maanden vooraf weten aan de huurder. Dit doet u schriftelijk.
 • Privacy huurder
  De huurder heeft recht op privacy. Dat betekent dat u niet zomaar de kamer betreedt zonder toestemming. De huurder mag de gehuurde woonruimte afsluiten.
 • Staat van de woning
  U verhuurt de woonruimte zonder gebreken aan de huurder. Nodige reparaties voert u uit. De huurder is wel verantwoordelijk voor kleine reparaties. Zoals reparatie van een slot of vervanging van een lamp.
 • Overzicht servicekosten voor huurder
  U geeft de huurder elk jaar een overzicht van de servicekosten. Dit doet u per kalenderjaar (12 maanden). U geeft dit overzicht binnen 6 maanden van dat jaar.
 • Servicekosten verhogen
  U verhoogt het voorschotbedrag voor de servicekosten pas als uw huurder het overzicht heeft ontvangen. En als dit overzicht reden geeft tot een verhoging. Bijvoorbeeld als blijkt dat het maandelijkse voorschotbedrag te laag was om de kosten te dekken van de overeengekomen dienstverlening. Als verhuurder kunt u dan het voorschotbedrag verhogen. Om het na het jaar natuurlijk weer af te rekenen met de werkelijk gemaakte kosten.
 • Afvalstoffenheffing doorberekenen
  U betaalt de afvalstoffenheffing voor uw woning, ook voor de kamers die u verhuurt. U mag de afvalstoffenheffing naar rato doorberekenen aan de kamerbewoners.
 • Opzegtermijn huurcontract
  Voor ieder jaar dat het huurcontract loopt, telt u 1 maand bij de opzeggingstermijn op. Dit kan tot een maximum van 3 extra maanden. Dus de opzegtermijn kan maximaal 6 maanden zijn
 • Tijdelijk huurcontract
  Als u de kamer tijdelijk, voor een afgesproken huurtermijn (bepaalde tijd) van niet meer dan 5 jaar, heeft (onder)verhuurd, dan gelden andere regels. Zo kunt u de huur niet tussentijds opzeggen, de huurder wel. En de huur eindigt vanzelf op de afgesproken einddatum, als u de huurder tijdig schriftelijk informeert dat de huur volgens afspraak eindigt. Tijdig is tussen drie maanden en een maand voor de afgesproken einddatum.

Regels meer dan 3 kamers verhuren

Als u meer dan 3 kamers verhuurt gelden er extra regels. Informeer bij uw gemeente. Er gelden bijvoorbeeld regels over:

 • Leefbaarheid
  Meer bewoners en verschillende huishoudens leiden soms tot overlast. Bijvoorbeeld door te veel fietsen, afval en containers. De gemeente bekijkt of de omgeving leefbaar blijft.  
 • Brandveiligheid
  Een brandpreventieplan is soms een eis voor de brandveiligheid. Vaak moet elke kamer een rookmelder hebben.  
 • Geluidseisen
  Kamers moeten vaak voldoen aan de eisen voor geluidsisolatie. Geluidsoverlast blijft daarmee beperkt.

Huurcontract stopzetten bij huurachterstand

U kunt de rechter vragen om het huurcontract  stop te zetten. Dat kan als uw huurder al 1 of 2 maanden geen huur heeft betaald. Mogelijk geeft de rechter uw huurder 1 maand te tijd om de huurachterstand te betalen. Gebeurt dat niet, dan stopt de rechter het huurcontract. 

Huurcontract stopzetten bij overlast huurder

Uw huurder geeft overlast. Bijvoorbeeld geluidsoverlast. U vraagt de rechter om het huurcontract stop te zetten. Hierbij moet u zich houden aan een minimale opzeggingstermijn van 3 maanden. Wilt u het huurcontract per direct laten ontbinden? Dan moet u de rechter hierover uitspraak laten doen. 

Huurcommissie inschakelen bij problemen met huurders

Als u problemen heeft met uw huurder en er samen niet uitkomt, schakelt u de Huurcommissie in. Of over de door u voorgestelde huurverhoging of de servicekosten. De huurder kan ook de Huurcommissie inschakelen. De Huurcommissie doet een uitspraak.

Regels hospitaverhuur

Woont u zelf ook in de woning? Dan gelden er naast de algemene regels voor kamerverhuur bijzondere regels voor hospitaverhuur. Zo mag uw huurder niet de hele woning onderverhuren, maar wel 1 of meer kamers als hospitaverhuur. Daar moet u als verhuurder echter wel toestemming voor geven.