Welke mogelijkheden heb ik om mijn woning tijdelijk te verhuren?

U wilt uw woning tijdelijk verhuren. Bijvoorbeeld omdat u tijdelijk niet in uw woning woont. Of omdat uw woning leeg staat. Daar zijn landelijke en plaatselijke regels voor. Informeer daarom altijd bij uw gemeente naar de regels.

Nieuwe regels tijdelijke huur

De Eerste en Tweede Kamer hebben besloten dat er minder tijdelijke huurcontracten komen. U mag als verhuurder dan alleen nog in enkele uitzonderingssituaties een tijdelijk contract aan iemand aanbieden.

De datum waarop de veranderingen ingaan, is nog niet bekend. Als er meer bekend is, komt dat op deze pagina.

Tijdelijk huurcontract

  • Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch na de afgesproken periode. Voorwaarde is dat u als verhuurder de huurder op tijd schriftelijk informeert over het einde van de huur. Dat wil zeggen tussen drie maanden en een maand voor de afgesproken einddatum. Voor een zelfstandige woning is de afgesproken huurperiode maximaal 2 jaar. Voor een onzelfstandige woonruimte is dit maximaal 5 jaar. Let op: woningcorporaties mogen, behalve bij enkele uitzonderingen, geen tijdelijk huurcontract afsluiten
  • Als verhuurder mag u de huur niet tussentijds stopzetten. Uw huurder mag de huur wel tussentijds opzeggen. 
  • Verlenging van het huurcontract voor bepaalde tijd is mogelijk. Maar dan verandert het huurcontract in een contract voor onbepaalde tijd (vast contract). De huurder heeft dan volledige huurbescherming.

Tussenhuur (ook bekend als de diplomatenclausule)

Stel u bent tijdelijk afwezig door vakantie, werk of studie. U kunt uw woning dan tijdelijk verhuren. Dit staat ook wel bekend als de diplomatenclausule. Uw huurder vertrekt dan weer uit uw woning als u terugkomt. Daarover maakt u duidelijke afspraken met de huurder. Expats maken hier bijvoorbeeld gebruik van. Omdat ze vaak voor hun werk naar een ander land moeten verhuizen.

Bij een contract voor tussenhuur mag uw huurder het contract niet tussentijds opzeggen.

  • U spreekt met uw tijdelijke huurder een bepaalde periode voor de huur af. Na deze periode moet de tijdelijke huurder uit de woning. U moet het huurcontract wel op tijd opzeggen. Daarvoor geldt een opzegtermijn. Dat is een maand, en voor elk jaar dat de huurder in de woning woont, komt er een maand bij (tot in totaal maximaal 6 maanden). 
  • Als verhuurder mag u de huur niet tussentijds stopzetten. 
  • U bent verhuurder en u heeft de tussenhuur beëindigd, maar u gaat nog niet terug naar uw woning? Dan kunt u de woning nog eens tijdelijk verhuren met een diplomatenclausule.
  • Verlenging van een huurcontract voor tussenhuur is mogelijk. Spreek dan wel een duidelijke einddatum af met de huurder in een nieuw huurcontract.

Woonruimte verhuren via de Leegstandwet

Uw woning kan tijdelijk leeg staan. Bijvoorbeeld omdat uw woning te koop staat en u zelf al bent verhuisd. Of omdat u uw woning op termijn wilt slopen of renoveren. U mag uw woning dan tijdelijk verhuren volgens de Leegstandwet. Daarvoor gelden de volgende regels.

De gemeente geeft u een vergunning voor maximaal 2 jaar, als u de woning op termijn wilt slopen of renoveren. Daarna mag de gemeente de vergunning steeds met een jaar verlengen, tot in totaal 7 jaar. Als u een te koop staande woning tijdelijk wilt verhuren, kan de gemeente u een vergunning van maximaal 5 jaar verstrekken. De maximale duur verschilt per woningtype. Zie onderstaande tabel.

Type woning

Maximumduur vergunning gemeente na verlengingen

Woonruimte in een gebouw dat vroeger een aparte functie had (voormalige school, kantoorruimte)

10 jaar

Te koop staande koopwoning

5 jaar

Te koop staande huurwoning

5 jaar

Huurwoning die gesloopt of gerenoveerd wordt

7 jaar

Als de tijdelijke huur voorbij is, moet u 5 jaar wachten voordat u dezelfde woonruimte opnieuw tijdelijk mag verhuren volgens de Leegstandwet.

  • Tussentijds opzeggen is mogelijk. Bijvoorbeeld omdat u de woning heeft verkocht of de sloop/renovatie gaat beginnen. Voor u als verhuurder geldt dan wel een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Voor huurders geldt een opzegtermijn van 1 maand. 
  • Verschillende modelcontracten vindt u op de website van platform 31.

Vakantieverhuur

De voorwaarde voor de verhuur van uw (koop)woning aan toeristen verschillen per gemeente. Sinds januari 2021 hebben gemeenten meer mogelijkheden om vakantieverhuur te handhaven

Huurders mogen hun woning niet onderverhuren aan toeristen. Want dan onttrekken zij woonruimte aan de woningvoorraad. Bovendien bepaalt de wet dat huurders niet hun gehele woning mogen onderverhuren. Verhuur van een deel van de huurwoning is wel toegestaan, maar dan moet de verhuurder daar wel toestemming voor geven.