Beslisnota bij Kamervragen over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet (NLA)

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over rapport Niet-gebruik van de Toeslagenwet (NLA)