Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten ‘Waar knelt de WW?’ en 'True Talk-Naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over rapporten ‘Waar knelt de WW?’ en 'True Talk-Naar beleving van de WW vanuit burgerperspectief'