Kan ik als oudere zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf het Bbz gebruiken?

Wanneer u vóór 1 januari 1960 bent geboren en een niet-levensvatbaar bedrijf heeft, kunt u mogelijk een uitkering aanvragen. Of een bedrijfskapitaal. Dit kan via het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U vraagt de uitkering of het bedrijfskapitaal aan bij uw gemeente.

Voorwaarden Bbz

Om in aanmerking te komen voor een uitkering vanuit het Bbz gelden de volgende voorwaarden:

  • U bent een zelfstandige en bent geboren vóór 1960.
  • U voldoet aan het urencriterium. Dit is een minimum aantal uren die u aan uw bedrijf moet besteden voor fiscale aftrekposten.
  • Uw inkomen uit uw bedrijf of beroep is lager dan de bijstandsnorm.
  • U heeft minstens 10 jaar achter elkaar een bedrijf of een zelfstandig beroep uitgeoefend, voorafgaand aan uw aanvraag.
  • Uw bruto inkomen uit uw onderneming is gemiddeld ten minste € 8.068,- per boekjaar (in 2020). 

Aanvulling tot bijstandsniveau

De Bbz-uitkering is een aanvulling op het totale inkomen van u en uw eventuele partner. Een uitkering telt ook mee als inkomen. De Bbz-uitkering vult het inkomen aan tot het bijstandsbedrag dat voor u beiden geldt.

Bedrijfskapitaal Bbz

In bepaalde gevallen kunt u in aanmerking komen voor bedrijfskapitaal. Dit is een lening of een gift, mede afhankelijk van uw vermogen. Hiermee kunt u investeren in uw bedrijf. De actuele bedragen vindt u in de normenbrief