Moet ik solliciteren als ik een WW-uitkering heb?

Als u een WW-uitkering ontvangt, heeft u de plicht om te solliciteren. Dit betekent dat u moet solliciteren naar passend werk. In sommige gevallen kunt u een vrijstelling krijgen.

Geen sollicitatieplicht

In de volgende gevallen hoeft u niet te solliciteren als u een WW-uitkering hebt:

  • U bent 1 jaar verwijderd van uw AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U bent met vakantie (en voldoet aan de voorwaarden die daarvoor gelden).
  • U bent met toestemming van UWV bezig een eigen bedrijf te starten.
  • U kunt niet werken door weersomstandigheden of werktijdverkorting.
  • U volgt een opleiding die voor uw re-integratie noodzakelijk is (UWV beoordeelt dit).
  • U werkt op basis van een proefplaatsing.
  • U verleent mantelzorg met instemming van UWV.

Passend werk

Na een half jaar WW worden alle banen als passend gezien. Dit betekent dat u na 6 maanden ook op andere functies moet solliciteren. Ook als het niveau of salaris lager is. De maatregel geldt niet voor mensen die al voor 1 juli 2015 een WW-uitkering ontvangen.

Werk naast WW uitkering: sollicitatieplicht

Heeft u een baan met een lager inkomen aanvaard? Bijvoorbeeld omdat u minder uur gaat werken? Dan heeft u ook nog recht op een (aanvullende) WW-uitkering. Naast het inkomen uit uw nieuwe baan. Bij een recht op WW horen verplichtingen. Zolang u recht heeft op een WW-uitkering, moet u blijven solliciteren. U ontvangt wel een hoger inkomen dan alleen de WW-uitkering of alleen uw salaris.

Recht op WW zelf beëindigen

Het recht op WW-uitkering kan niet worden beëindigd. U kunt wel aan UWV vragen om de uitbetaling van uw WW-uitkering stop te zetten. UWV controleert dan niet meer actief of u aan de sollicitatieverplichting voldoet.

U kunt uw recht op een WW-uitkering in beginsel niet stopzetten en opsparen om later weer te gebruiken. Sinds 1 april 2018 geldt hiervoor een uitzondering:

  • Uw WW-uitkering is op of na 1 juli 2015 begonnen.
  • U werkt (bijna) hetzelfde aantal uren als het aantal uren voordat u werkloos werd. Bijna betekent dat het verschil minder is dan 5 uur per week. 
  • U verdient minder dan 87,5% van het WW-maandloon.

Voldoet u aan alle voorwaarden en wilt u uw WW-uitkering stopzetten? Dan geeft u dit door aan UWV.

Ontheffing van de plicht te solliciteren bij mantelzorg

U kunt misschien maximaal een half jaar ontheffing krijgen om te solliciteren. Dit in overleg met uw ‘adviseur werk’. Dit kan als u mantelzorg verricht. Mantelzorg is de benodigde zorg voor een zieke of gehandicapte in uw naaste omgeving. Bijvoorbeeld een familielid. Hierbij gaat het om zorg die meer tijd en energie kost dan normale ziekenzorg.

Het UWV kan uw ontheffing van de plicht te solliciteren verlengen. Dat kan in bijzondere situaties vaker dan 1 keer.

Ontheffing sollicitatieplicht door persoonlijke omstandigheden

Krijgt u plotseling een ernstige crisissituatie in uw privéleven, bijvoorbeeld een sterfgeval in de familie of een ernstige ziekte? Dan kunt u voor maximaal 6 maanden ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht.

Sollicitatieplicht oudere werknemers in de WW

Ook oudere werklozen moeten passend werk zoeken. U moet 4 keer per 4 weken solliciteren, behalve als u andere afspraken met UWV hebt gemaakt.

In het laatste jaar voor pensioen neemt de uitstroom naar werk sterk af. Mensen die 1 jaar voor hun pensioen werkloos worden, hebben daarom geen sollicitatieplicht.

Oudere werklozen mogen wel blijven solliciteren.