Actieplan MVI Rijksinkoopstelsel

Dit rapport beschrijft de beleidsdoelen en duurzaamheidsambities van het Rijk op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).