Inkopen met impact

Kabinetsbeleid over de inkoopstrategie van het Rijk, dat beschrijft dat duurzaam, sociaal en innovatief inkopen voortaan de standaard is bij het Rijk.

Inkopen met impact (PDF | 51 pagina's | 5,9 MB)

Doelen inkoopstrategie Rijksoverheid

Met haar manier van inkopen van producten en diensten wil de Rijksoverheid:

  • Klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 (thema’s klimaat, energie, mobiliteit);
  • 50% minder primair grondstoffengebruik realiseren in 2030 en volledig circulair zijn in 2050 (thema circulair);
  • Arbeidsparticipatie stimuleren, onder meer door het creëren van 5000 participatiebanen (thema social return);
  • Internationale productieketens verduurzamen door middel van het voorkomen of aanpakken van misstanden op het gebied van arbeidsomstandigheden, mensenrechten en milieu (thema internationale sociale voorwaarden);
  • Innovaties stimuleren onder meer door op te treden als launching customer (thema innovatie).