Categorieplan Software Rijk

In het categorieplan Software Rijk staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. De categorie Software regelt de rijksbrede inkoop van alle software behalve maatwerksoftware.

Categorieplan Software Rijk