Categorie Datacenters

De categorie Datacenters regelt de duurzame inkoop van datacenter hardwarecomponenten en daaraan gerelateerde softwarediensten.

Categorie Datacenters in het kort

In het categorieplan Datacenters staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Daarbij wil het kabinet de informatievoorziening, data, ICT en informatiebeveiliging versterken.

Wat betekent Inkopen met Impact voor deze categorie?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van datacenters is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling.

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

  • beperking van de CO2 uitstoot
  • minder gebruik van schaarse materialen voor hardware
  • verduurzaming van de toeleveringsketen.

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Datacenters vallen:

  • datacenter hardwarecomponenten zoals laptops en servers
  • softwarediensten op het gebied van continuïteit, beheer en veiligheid, en geïntegreerde oplossingen.

Artikel over een gunningsmodel voor hardware van datacenters

“We richten ons op de thema’s klimaat (CO2-reductie), circulariteit (materialen) en verduurzaming van de toeleveringsketen, Internationale Sociale Voorwaarden (ISV)”, vertelt Albert Geuchies, contractmanager bij de categorie Datacenters. “Deze thema’s zie je terug in de aanbestedingen en contracten van de categorie Datacenters.” Lees het artikel  ‘Gunningsmodel voor hardware van datacenters wekt internationale interesse’ op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

In het categorieplan Datacenters staat de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren.

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed Aankondigingen - TenderNed. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan hoe het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link datasets activeert dan verschijnt het overzicht met datasets. Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand.

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo).

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail met categoriemanager rene.bergsma@iuc-noord.nl.