Waar kan ik een klacht indienen over een aanbesteding?

U kunt een klacht indienen over aanbestedingen en offertetrajecten van de Rijksoverheid bij een van onderstaande klachtenmeldpunten.

Adressen klachtenmeldpunten

U kunt de klachtenmeldpunten bereiken per e-mail.

E-mailadressen klachtenmeldpunten
Inkooppunt E-mailadres
SIC Rijkswaterstaat / Informatievoorziening klachtenmeldpunt@rws.nl *)
IUC Bedrijfsvoering Rijkswaterstaat klachtenmeldpunt@rws.nl *)
IUC Belastingdienst klachtenmeldpuntaanbestedingen@Belastingdienst.nl
IUC Commando Diensten Centra (CDC) aanbestedingsklachten@mindef.nl
IUC Communicatie

klachtaanbestedingdpc@minaz.nl

IUC Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

klachtenmeldpunt.venj@minjenv.nl

IUC Economische Zaken en Klimaat (EZK) klachtenmeldpuntaanbesteden@minezk.nl
IUC Infrastructuur en Waterstaat klachten.inkoop@minienw.nl
IUC Justitie en Veiligheid klachtenmeldpunt.EA@minjenv.nl
IUC Noord klachtenmeldpuntaanbesteden@minocw.nl
IUC Rijksinkoopsamenwerking

klachtenmeldpunt.ris@rijksoverheid.nl

IUC Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) -
IUC Rijksvastgoedbedrijf (RVB) klachtenmeldpunt@rgd.minbzk.nl
IUC Vreemdelingenketen

klachtenmeldpunt.venj@minjenv.nl

SIC Commando Landstrijdkrachten (CLAS) aanbestedingsklachten@mindef.nl
SIC DJI / Forensische Zorg klachtenmeldpuntEA@minjenv.nl
SIC Rijkswaterstaat / Realisatie, Aanleg en Onderhoud klachtenmeldpunt@rws.nl *)
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) aanbestedingsklachten@mindef.nl
Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) aanbestedingsklachten@mindef.nl
Commando Materieel en IT aanbestedingsklachten@mindef.nl

*) Lees ook de informatie op de website van Rijkswaterstaat over het Klachtenmeldpunt aanbesteden.

Klachtenregeling

Aanbestedende diensten en ondernemers hebben samen een standaard klachtenafhandeling bij aanbesteden opgesteld. Hierin staat wanneer een hoe een aanbestedende dienst of ondernemer een klacht over de andere partij kan indienen.
Levert dit niets op, dan kunnen zij terecht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.