Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door abeidsdeskundigen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over intrekking wetsvoorstel RIV-toets UWV door abeidsdeskundigen