Hoe hoog is mijn Ziektewet-uitkering?

Uw Ziektewet-uitkering is meestal 70% van het dagloon. Dit is het loon dat u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. In bijzondere situaties kan de Ziektewet-uitkering hoger zijn dan 70% van het dagloon.

Hoogte Ziektewet-uitkering

De hoogte van uw Ziektewet-uitkering hangt af van uw situatie. En van hoeveel u gemiddeld per dag verdiende in het jaar voordat u ziek werd. 

Tabel - Hoogte Ziektewet-uitkering
Uw situatie Hoogte Ziektewet-uitkering
U bent ziek 70% van het dagloon
U wordt voor of direct na uw zwangerschapsverlof ziek door de zwangerschap of bevalling 100% van het dagloon
U wordt ziek door orgaandonatie 100% van het dagloon
U bent ziek en gedeeltelijk arbeidsongeschikt Uitkering volgens cao-afspraken

Houd er rekening mee dat de Ziektewet-uitkering is gebonden aan een maximum. Dit komt doordat er een maximumdagloon is.

Ziektewet-uitkering berekenen

Met de Rekenhulp Ziektewet berekent u wat uw inkomsten zijn als u een Ziektewet-uitkering krijgt. Of als u gaat werken naast uw Ziektewet-uitkering. De rekenhulp kunt u alleen gebruiken als uw Ziektewet-uitkering 70% is van uw dagloon. Dat is meestal het geval.

Mogelijk toeslag als inkomen lager is dan sociaal minimum

Ligt uw totale (gezins)inkomen onder het sociaal minimum, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een toeslag op uw Ziektewet-uitkering. U vraagt de toeslag bij UWV aan.