Geconsolideerde tekst wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen

Tekst van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen waarin de voorgestelde wijzigingen van het wetsvoorstel zijn verwerkt.

Geconsolideerde tekst wetsvoorstel invoering woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (PDF | 10 pagina's | 151 kB)