Langdurige zorg aan huis: wie is waarvoor verantwoordelijk?

De Rijksoverheid, de gemeenten en de zorgverzekeraars zijn samen verantwoordelijk voor de langdurige zorg aan huis.

Ondersteuning thuis taak van gemeente

De gemeente geeft ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De officiële naam van deze wet is Wmo 2015. Het gaat hier om niet-medische ondersteuning. Bijvoorbeeld dagbesteding of huishoudelijke hulp. Ook de ondersteuning van de mantelzorger is een taak van de gemeente.

Zorgverzekeraar vergoedt verpleging en verzorging thuis

De zorgverzekeraar vergoedt de verpleging en verzorging thuis voor mensen die dat nodig hebben. Voorbeelden zijn het toedienen van medicijnen en hulp bij het douchen. Een wijkverpleegkundige bepaalt wat er nodig is en wie de zorg uitvoert. Dit kan bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige zelf zijn, maar ook een verzorgende.

Rijksoverheid: meer geld voor wijkverpleging

Het ministerie van VWS en de partijen in de wijkverpleging hebben in 2018 het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging ondertekend. Het akkoord betekent onder meer dat er € 435 miljoen extra beschikbaar gesteld wordt voor de wijkverpleging voor de periode 2019-2022.

Het hoofdlijnenakkoord wil (onder meer) zorg dichter bij mensen thuis te brengen (als dat kan) of juist verder weg (als dat nodig is). Ook zijn afspraken gemaakt over nieuwe, innovatieve vormen van zorg zoals e-health.