Zorg en ondersteuning thuis

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Kan ik zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) ook thuis krijgen?

U kunt Wlz-zorg thuis ontvangen, maar dit kan alleen als het verantwoord en doelmatig is. Dit betekent bijvoorbeeld dat u veilig en gezond thuis kunt blijven wonen. Het zorgkantoor beoordeelt dit. Zorgkantoren regelen dat u de juiste langdurige zorg krijgt. Dit doen ze in opdracht van de overheid.

Mogelijkheden Wlz-zorg thuis

Het zorgkantoor bespreekt met u welke mogelijkheden er zijn om de zorg thuis te krijgen. Dit zijn:

  • Een zorgaanbieder levert alle zorg thuis

    Een zorgaanbieder levert alle zorg. Hierbij horen ook maaltijden, huishoudelijke hulp en dagbesteding. Net zoals u deze in een zorginstelling zou krijgen. Dit heet een ‘volledig pakket thuis’ (vpt). De afspraken worden opgeschreven in het zorgplan. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  • Verschillende zorgaanbieders leveren zorg thuis

    U krijgt zorg van verschillende zorgaanbieders. De afspraken worden beschreven in het zorgplan. Dit heet een 'modulair pakket thuis' (mpt). U krijgt de zorg waarvoor u een Wlz-indicatie heeft, behalve maaltijden. De huur of de hypotheek van uw woning moet u zelf blijven betalen.
  • Persoonsgebonden budget (pgb)

    Het persoonsgebonden budget is een geldbedrag waarmee u zelf zorg inkoopt. U bepaalt zelf welke zorgverleners u inhuurt. U legt de afspraken met de zorgaanbieders vast in zorgverleningsovereenkomsten. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) controleert de afspraken en betaalt de zorgverleners uit.

Zorg thuis zonder Wlz-indicatie

Heeft u geen Wlz-indicatie (hierin staat dat u zorg vanuit de Wlz nodig heeft), maar wel behoefte aan zorg en ondersteuning thuis? Lees dan de pagina Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

De Rijksoverheid. Voor Nederland