Zorg en ondersteuning thuis

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Welke hulp kan ik thuis krijgen van de gemeente vanuit de Wmo?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Officieel heet deze wet Wmo 2015. De gemeente onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft. Dat kan een maatwerkvoorziening of een algemene voorziening zijn. Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals aanpassingen in uw woning. Een algemene voorziening staat open voor iedereen. Bijvoorbeeld een boodschappendienst.

Welke voorziening voor ondersteuning thuis

Bent u onvoldoende zelfredzaam of kunt u niet goed meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning te bieden. In de wet staat niet wat voor soort voorziening dit moet zijn. Dat kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. In een onderzoek (meestal een gesprek) stelt de gemeente met u vast wat u nodig heeft. Voor sommige voorzieningen geldt een eigen bijdrage.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is geen medische hulp. Voorbeelden maatwerkvoorzieningen zijn:

 • vervoersvoorziening;
 • vervoer in de regio (voor mensen die slecht ter been zijn en niet met het openbaar vervoer kunnen reizen);
 • individuele begeleiding;
 • beschermde woonplek;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet). Bekijk meer voorbeelden van woningaanpassingen;
 • rolstoel (een rolstoel krijgt u alleen via de Wmo als u deze voor langere tijd nodig heeft. Voor hulpmiddelen voor tijdelijk gebruik kunt u contact opnemen met de thuiszorgwinkel, het thuiszorguitleenmagazijn of uw zorgverzekeraar);
 • respijtzorg;
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp (zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen).

Algemene voorziening

Soms bent u  geholpen met een zogenaamde ‘algemene voorziening’. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar uw persoonlijke omstandigheden. Voorbeelden van algemene voorzieningen zijn:

 • boodschappendienst;
 • het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling;
 • een ontmoetingsruimte voor mensen die eenzaam zijn;
 • maaltijdverzorging (ook wel warme maaltijdvoorziening of tafeltje-dekje genoemd);
 • maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld blijf-van-mijn-lijfhuizen en daklozenopvang);
 • hulp aan buurthuizen en verenigingen.

De gemeente mag een bijdrage vragen voor het gebruik van deze algemene voorziening.

Persoonsgebonden budget (pgb) of zorg in natura

Komt u in aanmerking voor hulp uit de Wmo? Dan zijn er 2 mogelijkheden om de ondersteuning te regelen:

Persoonsgebonden budget (pgb)

U kunt zelf ondersteuning inkopen met een pgb bij wie u wilt. Met een pgb kunt u ook een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Uw gemeente kan u vertellen hoe u een pgb aanvraagt. 

Zorg in natura

U kunt er ook voor kiezen om het regelwerk aan de gemeente over te laten. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding. Dit heet: 'zorg in natura'.

Wmo 2015 in Nederlandse Gebarentaal (NGT)

Wat is de Wmo 2015?

De Wmo 2015 is voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. De gemeente regelt de ondersteuning. Dat staat in de wet. Een voorbeeld van ondersteuning is hulp in het huishouden.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

Vanuit de Wmo 2015 kunt u algemene zorg krijgen. Dit is een algemene voorziening. Of u krijgt zorg die speciaal op u is afgestemd. Dat is een maatwerkvoorziening. De gemeente kijkt eerst of een algemene voorziening u voldoende kan helpen.
Een algemene voorziening is er voor iedereen. Bijvoorbeeld:

 • de boodschappendienst;
 • een ontmoetingsruimte voor eenzame mensen;
 • maaltijdverzorging;

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op 1 persoon. Bijvoorbeeld:

 • vervoer in de regio;
 • dagbesteding op maat;
 • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
 • ondersteuning van mantelzorgers;
 • huishoudelijke hulp.

Hoe kunt u ondersteuning aanvragen?

Voor ondersteuning uit de Wmo 2015 moet u naar uw gemeente. De gemeente onderzoekt uw persoonlijke situatie. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. U heeft hierbij recht op onafhankelijke ondersteuning van de gemeente.

Bij het onderzoek kijkt de gemeente wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw omgeving u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten. Daarna bepaalt de gemeente welke ondersteuning u kunt krijgen.

Hoe krijgt u de ondersteuning?

U kunt op verschillende manieren ondersteuning uit de Wmo 2015 krijgen. Bij zorg in natura regelt de gemeente uw ondersteuning. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Soms is een mix van zorg in natura en een pgb ook mogelijk. Vraag daar bij de gemeente naar.

Krijgt u zorg in natura?

Bij zorg in natura regelt de gemeente uw ondersteuning. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt. Of wie u helpt in de huishouding. De gemeente regelt ook de administratie.

Krijgt u een budget?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het bedrag dat u krijgt, is uw budget. U kunt hiermee zelf ondersteuning inkopen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Met een pgb kiest u ook zelf wie u verzorgt. Bijvoorbeeld een zorginstelling, een familielid of uw partner. U krijgt niet zomaar een pgb voor de Wmo 2015. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.

Wat zijn de kosten?

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK int dit bedrag eens in de 4 weken. Er is een maximale eigen bijdrage. Het CAK houdt hier rekening mee.
Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

De Rijksoverheid. Voor Nederland