Waar vind ik informatie over de Wmo 2015 in Nederlandse Gebarentaal (NGT)?

De Rijksoverheid biedt informatie over de Wmo 2015 aan in Nederlandse Gebarentaal (NGT). De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat deze informatie ook voor doven en slechthorenden beschikbaar is.

Wat is de Wmo 2015?

De Wmo 2015 is voor mensen die hulp nodig hebben om thuis te blijven wonen. Of hulp nodig hebben om mensen te ontmoeten en mee te doen in de samenleving. De gemeente regelt de ondersteuning. Dat staat in de wet. Een voorbeeld van ondersteuning is hulp in het huishouden.

Welke ondersteuning kunt u krijgen?

Vanuit de Wmo 2015 kunt u algemene zorg krijgen. Dit is een algemene voorziening. Of u krijgt zorg die speciaal op u is afgestemd. Dat is een maatwerkvoorziening. De gemeente kijkt eerst of een algemene voorziening u voldoende kan helpen.
Een algemene voorziening is er voor iedereen. Bijvoorbeeld:

  • de boodschappendienst;
  • een ontmoetingsruimte voor eenzame mensen;
  • maaltijdverzorging;

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op 1 persoon. Bijvoorbeeld:

  • vervoer in de regio;
  • dagbesteding op maat;
  • aanpassingen in de woning (bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet);
  • ondersteuning van mantelzorgers;
  • huishoudelijke hulp.

Hoe kunt u ondersteuning aanvragen?

Voor ondersteuning uit de Wmo 2015 moet u naar uw gemeente. De gemeente onderzoekt uw persoonlijke situatie. Een medewerker praat daarvoor met u en mensen in uw omgeving. U heeft hierbij recht op onafhankelijke ondersteuning van de gemeente.

Bij het onderzoek kijkt de gemeente wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw omgeving u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten. Daarna bepaalt de gemeente welke ondersteuning u kunt krijgen.

Hoe krijgt u de ondersteuning?

U kunt op verschillende manieren ondersteuning uit de Wmo 2015 krijgen. Bij zorg in natura regelt de gemeente uw ondersteuning. Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Soms is een mix van zorg in natura en een pgb ook mogelijk. Vraag daar bij de gemeente naar.

Krijgt u zorg in natura?

Bij zorg in natura regelt de gemeente uw ondersteuning. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt. Of wie u helpt in de huishouding. De gemeente regelt ook de administratie.

Krijgt u een budget?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het bedrag dat u krijgt, is uw budget. U kunt hiermee zelf ondersteuning inkopen. Zo kunt u bijvoorbeeld een andere rolstoel of scootmobiel kopen dan de standaardmodellen van de gemeente. Met een pgb kiest u ook zelf wie u verzorgt. Bijvoorbeeld een zorginstelling, een familielid of uw partner. U krijgt niet zomaar een pgb voor de Wmo 2015. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.

Wat zijn de kosten?

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning thuis vanuit de Wmo 2015. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent hoeveel u moet betalen. Het CAK int dit bedrag eens in de 4 weken. Er is een maximale eigen bijdrage. Het CAK houdt hier rekening mee.
Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Dit was informatie van de Rijksoverheid. Meer informatie vindt u op: www.rijksoverheid.nl/gebarentaal