Hoe krijg ik ondersteuning van de gemeente vanuit de Wmo?

Meldt u zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning, zodat u thuis kunt blijven wonen? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar uw persoonlijke situatie. De uitslag van het onderzoek bepaalt of u ondersteuning kunt krijgen vanuit de Wmo (officieel Wmo 2015).

Wmo aanvragen bij uw gemeente

Het Wmo-loket of het sociale wijkteam van uw gemeente geeft u informatie over de Wmo. En helpt u bij de aanvraag van voorzieningen uit de Wmo. U kunt bij uw gemeente ook vragen naar de gratis cliëntondersteuning.

Onderzoek naar uw persoonlijke situatie

Het onderzoek gebeurt samen met u en eventueel mensen in uw omgeving. Bijvoorbeeld uw mantelzorger(s). Ook kunt u zich laten bijstaan door een onafhankelijke cliëntondersteuner. De gemeente moet dit voor u regelen. De ondersteuning is gratis.  

Het onderzoek voert de gemeente zo spoedig mogelijk uit. De gemeente moet dit in ieder geval binnen 6 weken na uw melding doen. 

Bij het onderzoek wordt gekeken naar uw behoeften en voorkeuren. De gemeente bekijkt eerst wat u zelf nog kan. En of andere mensen uit uw sociale netwerk u eventueel kunnen helpen. Ook kijkt de gemeente of u al zorg en ondersteuning krijgt vanuit andere wetten, zoals de Zorgverzekeringswet, Participatiewet of de Jeugdwet.

Maatwerkvoorziening of algemene voorziening

Blijkt uit het onderzoek dat u onvoldoende zelfredzaam bent of niet goed kunt meedoen in de maatschappij? En kan uw netwerk ook niet bijdragen? Dan is de gemeente verplicht ondersteuning vanuit de Wmo te bieden. De gemeente biedt maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen.

Een maatwerkvoorziening is afgestemd op uw situatie, zoals persoonlijke begeleiding of een aanpassing aan uw woning. Meer voorbeelden van maatwerkvoorzieningen, vindt u op Regelhulp.nl.

Een algemene voorziening is vrij toegankelijk. De gemeente doet daarvoor niet eerst een diepgaand onderzoek naar u of uw situatie. Denk aan een boodschappendienst.

Vergroot afbeelding Infographic Wet maatschappelijke ondersteuning

Persoonlijk overzicht maken als er zorg nodig is

Als u zorg nodig heeft, komt er veel op u af. Wilt u weten wat u moet regelen? En waar u mogelijk recht op heeft? Vul dan een paar vragen in en krijg een persoonlijk overzicht