Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Vaste bijdrage Wmo vanaf 2019 (abonnementstarief)

Vanaf 2019 betaalt u € 17,50 per 4 weken voor de Wmo-ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Alleen als u de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt en deel bent van een meerpersoonshuishouden, betaalt u geen bijdrage. De eigen bijdrage voor beschermd wonen is vaak hoger.

Lagere bijdrage in verschillende gemeenten

Het abonnementstarief is een maximumtarief. Gemeenten mogen een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen Wmo- bijdrage is in uw gemeente.

Hogere eigen bijdrage voor algemene voorzieningen

In 2019 geldt dit tarief alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een hogere bijdrage vragen. Uw gemeente kan u vertellen of u een maatwerkvoorziening of algemene voorziening heeft. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden.

Vanaf 2020 gaat een deel van de algemene voorzieningen ook onder het vaste abonnementstarief vallen. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Uw gemeente kan u vertellen om welke voorzieningen het precies gaat.

Geen eigen bijdrage zorgverzekeraar

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Meerdere eigen bijdragen Wmo of Wlz

Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.