Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Vaste bijdrage Wmo (abonnementstarief)

U betaalt voor de meeste Wmo-hulp € 19,00 per maand voor de Wmo-ondersteuning voor maatwerkvoorzieningen. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. 

Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

De eigen bijdrage voor beschermd wonen is hoger. Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zij wonen in een woning van een zorgaanbieder. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning mogelijk.

Lagere bijdrage in verschillende gemeenten

Het abonnementstarief is een maximumtarief. Gemeenten mogen een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. 

Hogere eigen bijdrage voor algemene voorzieningen

In 2019 geldt het abonnementstarief alleen voor maatwerkvoorzieningen. Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een hogere bijdrage vragen. Uw gemeente kan u vertellen of u een maatwerkvoorziening of algemene voorziening heeft. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp als algemene voorziening aanbieden.

Eigen bijdrage voor algemene voorzieningen zonder duurzame hulpverleningsrelatie

De gemeente mag een aparte bijdrage vragen voor Wmo-hulp die niet onder het abonnementstarief vallen. Uw gemeente kan u vertellen welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen en welke niet.  

Geen eigen bijdrage zorgverzekeraar

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Meerdere eigen bijdragen Wmo of Wlz

Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.