Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder, dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u thuis krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente. De hoogte is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Hoogte eigen bijdrage Wmo

De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van:

  • uw leeftijd;
  • of u een partner heeft;
  • het verzamelinkomen en vermogen van u en uw partner;
  • de voorzieningen die u krijgt.

Op de website van het CAK kunt u zelf berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is voor de ondersteuning die u thuis krijgt vanuit de Wmo. Dit bedrag kan wel afwijken van het bedrag dat u uiteindelijk moet betalen. De berekening geeft namelijk alleen een globale indicatie.

Maximale eigen bijdrage

Het CAK berekent hoeveel u per 4 weken moet bijdragen aan de ondersteuning. Dat gebeurt op basis van de gegevens over uw inkomen, leeftijd en huishouden. Zijn de kosten van de zorg of hulp lager dan uw maximale periodebijdrage? Dan betaalt u minder. Want u betaalt nooit meer dan uw maximale periodebijdrage. Ook mag uw eigen bijdrage voor Wmo-ondersteuning nooit hoger zijn dan de kostprijs die de gemeente betaalt.

Vaste bijdrage Wmo vanaf 2019 (abonnementstarief)

Vanaf 2019 betaalt u €17,50 per 4 weken voor de Wmo-ondersteuning. Dit geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Dit abonnementstarief is een maximumtarief. Gemeenten mogen een lagere eigen bijdrage vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen.

Geen eigen bijdrage zorgverzekeraar

Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Meerdere eigen bijdragen Wmo of Wlz

Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.