Betaal ik een eigen bijdrage voor ondersteuning uit de Wmo?

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen bijdrage voor ondersteuning die u krijgt uit de Wmo (officieel Wmo 2015). Uw gemeente kan voor kinderen tot 18 jaar alleen een eigen bijdrage vragen voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief)

U betaalt voor de meeste Wmo hulp en ondersteuning € 19,00 per maand. Dit wordt het abonnementstarief genoemd. Het abonnementstarief geldt voor alle maatwerkvoorzieningen en voor de algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie. Een duurzame hulpverleningsrelatie wil zeggen dat u voor een langere periode vaste begeleiding of hulp krijgt. Bijvoorbeeld iemand die bij u schoonmaakt of de administratie doet. Dit abonnementstarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. Het gaat om een maximumtarief. Dit betekent dat gemeenten een lagere eigen bijdrage mogen vaststellen. Bijvoorbeeld voor huishoudens met een minimuminkomen. 

Verder geldt:

  • Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u met minstens 1 andere persoon een huishouden? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.
  • Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens. Heeft u een partner met Wlz-zorg en ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden. Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen bijdrage rekening mee.
  • De eigen bijdrage voor beschermd wonen is hoger. Beschermd wonen is voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Zij wonen in een woning van een zorgaanbieder. Daarnaast is er 24 uur per dag begeleiding en ondersteuning mogelijk.
  • Ontvangt u verpleging of verzorging thuis via uw zorgverzekeraar? Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage algemene voorzieningen zonder duurzame hulpverleningsrelatie

Krijg u algemene voorzieningen uit de Wmo waarbij geen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie? Dan mag de gemeente een aparte bijdrage vragen. Uw gemeente kan u vertellen welke voorzieningen onder het abonnementstarief vallen en welke niet.  

Plan: aanpassing eigen bijdrage huishoudelijke hulp vanaf 2025

Het kabinet wil vanaf 1 januari 2025 de eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp aanpassen. Voor de meeste huishoudens  heeft het voorstel geen gevolgen en blijft de eigen bijdrage € 19 per maand. Voor huishoudens met een inkomen boven de 185% van het sociaal minimum gaat de eigen bijdrage geleidelijk omhoog. Daarbij geldt: hoe hoger het inkomen hoe groter de stijging. Let op: het is nog een plan. Eerste en Tweede Kamer moeten nog akkoord gaan.