Wie vergoedt mijn zorg en behandeling als ik beschermd woon?

U kunt bij de gemeente terecht voor beschermd wonen. Hierdoor valt deze zorg en ondersteuning onder de Wmo (officieel Wmo 2015). Als u beschermd woont, vergoedt uw zorgverzekeraar uw behandeling.

Persoonsgebonden budget (pgb) voor beschermd wonen

U kunt voor beschermd wonen een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen. Om aanspraak te maken op een pgb moet wel aan een aantal wettelijke voorwaarden worden voldaan. Uw gemeente kan u hier verder over informeren.

Eigen bijdrage voor beschermd wonen

De gemeente kan een eigen bijdrage vragen voor beschermd wonen. De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling en leveringsvorm (pgb of natura). U zult altijd zakgeld en kleedgeld overhouden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) stuurt u een rekening voor de eigen bijdrage.

Kabinet Rutte III: eigen bijdrage beschermd wonen in natura omlaag

Het kabinet heeft per 1 januari 2018 het percentage waarmee het inkomen meetelt voor de (lage) eigen bijdrage voor beschermd wonen in natura verlaagd van 12,5% naar 10%.

Het kabinet heeft bovendien per 1 januari 2019 het percentage waarmee het vermogen meetelt in de eigen bijdrage voor beschermd wonen in natura verlaagd van 8% naar 4% Dit betekent voor een deel van de mensen dat de eigen bijdrage omlaag gaat.

Als u naar een instelling voor beschermd wonen verhuist, gaat u in de meeste situaties na 4 maanden de hoge eigen bijdrage betalen. Voorheen was dit na 6 maanden. De eerste 4 maanden betaalt u een lagere bijdrage.