Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Daarnaast wil de overheid dat mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen dichter bij huis een behandeling kunnen krijgen. Vrijwillige of onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) moet een laatste keus zijn.

De Rijksoverheid. Voor Nederland