Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Ruim 4 op de 10 Nederlanders krijgen in hun leven te maken met psychische problemen. De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende hulp krijgen via de huisarts, basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. Daarnaast wil de overheid dat mensen met wat zwaardere psychische aandoeningen dichter bij huis een behandeling kunnen krijgen. Vrijwillige of onvrijwillige opname in een psychiatrische instelling (GGZ-instelling) moet een laatste keus zijn.

IK HEB EEN PSYCHISCHE AANDOENING. WAT VERANDERT ER IN 2015?

De zorg in Nederland wordt anders georganiseerd. Dat gebeurt vanaf 2015.
Een deel van de zorg gaat van het Rijk naar de gemeenten. De gemeente krijgt een grote rol in het organiseren van ondersteuning en zorg.

Er zijn vanaf 2015 vier wetten in Nederland voor zorg en ondersteuning: 

De jeugdwet. Gemeenten voeren die uit. Deze wet regelt alle ondersteuning en psychische zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.
De Wmo. Ook deze wet wordt door gemeenten uitgevoerd en regelt ondersteuning voor mensen die zelfstandig wonen en mensen die beschermd wonen.
De Zorgverzekeringswet wordt uitgevoerd door zorgverzekeraars en deze wet regelde al de medische zorg. Vanaf 2015 ook de verpleging voor mensen thuis.
En dan is er nog de Wet Langdurige zorg. Deze wordt uitgevoerd door zorgkantoren en is voor mensen die de meest intensieve langdurige zorg nodig hebben.

Wat verandert er voor volwassenen met een psychische aandoening?

Mensen die zijn opgenomen in een instelling kunnen daar blijven zolang dat noodzakelijk is. Valt de opname nu onder de Zorgverzekeringswet dan blijft dat zo in 2015.
Ook behandeling als u thuis woont blijft onder de Zorgverzekeringswet vallen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de zorg.

Heeft u een AWBZ-indicatie Zorgzwaartepakket GGZ B dan worden uw kosten vanaf 2015 betaald via de wet langdurige zorg.

Hoe zit het met de mensen die nu beschermd wonen?

Die kunnen beschermd blijven wonen in 2015. De gemeente wordt daarvoor verantwoordelijk.

Heeft u nu een AWBZ-indicatie Zorgzwaartepakket GGZ-C dan geeft deze indicatie u recht op dezelfde zorg voor 5 jaar of korter als uw indicatie eerder afloopt.
Aan het einde van de indicatie beoordeelt de gemeente opnieuw welke ondersteuning u nodig heeft.

Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de inloopvoorzieningen, begeleiding en dagbesteding.

Wat verandert er voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met een psychische aandoening?

De gemeente wordt verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen en jongeren met een psychische aandoening. Voor behandeling, opname, en beschermd wonen.

Hoe zit het nu met PGB?

Heeft u nu een Persoonsgebonden budget voor beschermd wonen dan houdt u dat in 2015. Dat loopt voortaan via de gemeente. Daarna is een pgb ook mogelijk, maar daar kan de gemeente wel voorwaarden aan stellen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland