Minder administratieve lasten GGZ

Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de regeldruk in de GGZ verminderen.

Regeldruk verminderen

Het doel is samen:

  • de administratieve lasten te verminderen,
  • fouten bij declareren te voorkomen,
  • de zorg voor patiënten te verbeteren.

In 2016 is een agenda met verbeterpunten voor de GGZ opgesteld. De partijen maakten al afspraken die verwijzen naar en binnen de GGZ eenvoudiger maken. Daar zijn nu afspraken bijgekomen om regels duidelijker te maken. En om de administratieve lasten rond kwaliteitsinformatie en ict te verminderen. De komende periode werken de partijen verder om administratieve lasten in de GGZ te verminderen. 

Dit zijn de eerste resultaten:

Geen doorverwijzing meer nodig

De patiënt heeft geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als deze van de generalistische basis GGZ (gbGGZ) naar de gespecialiseerde GGZ gaat, en omgekeerd. Sinds 1 april 2017 volstaat een melding aan de huisarts. Een aantal regels voor verwijzing is duidelijker gemaakt. En partijen hebben vastgesteld onder welke voorwaarden een zorgverzekeraar een incomplete verwijzing toch vergoedt. Een samenvatting van deze nieuwe afspraken vindt u in het document Vereenvoudiging verwijzingen GGZ.

Minder aparte uitvragen kwaliteitsinformatie

Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben afgesproken dat er minder aparte uitvragen van kwaliteitsinformatie zullen plaatsvinden. Dit is een stap om de administratieve lasten op dit vlak te verminderen.

Sinds 2016 kent de GGZ een kwaliteitsstatuut. Daarin staat wat zorgaanbieders in de GGZ geregeld moeten hebben over kwaliteit. In de praktijk gebruiken verzekeraars en zorgaanbieders naast de eisen uit het kwaliteitsinstituut vaak aanvullende of afwijkende vragenlijsten. 

Over bepaalde onderwerpen komt er in 2018 geen aparte uitvraag meer. Zo voorkomen de partijen extra administratieve lasten voor zorgverleners en zorgaanbieders. U vindt deze onderwerpen op:

Meer duidelijkheid over declaratieregels

De informatie over declaratieregels voor zorgaanbieders in de GGZ is verbeterd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een communicatieplatform opgericht. Via dit platform bespreken de partijen periodiek hoe zij zorgaanbieders in de GGZ het beste informeren over gewijzigde regels. Vanaf mei 2017 zal de NZa jaarlijks overleggen met de sector. Dit moet helpen misverstanden en fouten bij declaraties te voorkomen.

Handreiking voor ict

Zorgaanbieders in de GGZ krijgen hulp bij digitaal declareren. In drie overzichten vindt u tips voor: