Minder administratieve lasten GGZ

Zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) willen de regeldruk in de GGZ verminderen.

Regeldruk verminderen

Het doel is samen:

  • de administratieve lasten te verminderen,
  • fouten bij declareren te voorkomen,
  • de zorg voor patiënten te verbeteren.

In 2016 is een agenda met verbeterpunten voor de GGZ opgesteld. De partijen maakten al afspraken die verwijzen naar en binnen de GGZ eenvoudiger maken. Daar zijn nu afspraken bijgekomen om regels duidelijker te maken. En om de administratieve lasten rond kwaliteitsinformatie en ict te verminderen. De komende periode werken de partijen verder om administratieve lasten in de GGZ te verminderen. 

Dit zijn de eerste resultaten:

Geen doorverwijzing meer nodig

De patiënt heeft geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als deze van de generalistische basis GGZ (gbGGZ) naar de gespecialiseerde GGZ gaat, en omgekeerd. Een melding aan de huisarts volstaat. Een aantal regels voor verwijzing is duidelijker gemaakt. En partijen hebben vastgesteld onder welke voorwaarden een zorgverzekeraar een incomplete verwijzing toch vergoedt. Een samenvatting van deze nieuwe afspraken vindt u in het document Vereenvoudiging verwijzingen GGZ.

Minder aparte uitvragen kwaliteitsinformatie

Goede kwaliteitsinformatie draagt bij aan een meer cliëntgerichte, lerende, effectieve en doelmatige ggz. Professionals en cliënten moeten meer inzicht in uitkomsten van zorg krijgen om de kwaliteit van zorg te kunnen verbeteren (leren door professionals) en om de juiste behandelbeslissing te nemen (samen beslissen door cliënt en professional) die bij die individuele cliënt past.

Het intensiever gebruiken van bestaande databronnen voor kwaliteitsinformatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de administratieve lasten.

Meer duidelijkheid over declaratieregels

De informatie over declaratieregels voor zorgaanbieders in de GGZ is verbeterd. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een communicatieplatform opgericht. Via dit platform bespreken de partijen periodiek hoe zij zorgaanbieders in de GGZ het beste informeren over gewijzigde regels. De NZa overlegt jaarlijks met de sector. Dit moet helpen misverstanden en fouten bij declaraties te voorkomen.

Handreiking voor ict

Zorgaanbieders in de GGZ krijgen hulp bij digitaal declareren. In drie overzichten vindt u tips voor: