Waar kan ik terecht met zorgen om een persoon met verward gedrag?

Vertoont een familielid, vriend of kennis verward gedrag? Dan kunt u bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op telefoonnummer 0800 – 1205.

Werkwijze meldpunt personen verward gedrag

Nadat u het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag heeft gebeld, wordt u doorgeschakeld naar een regionaal of gemeentelijk meldpunt. Dit meldpunt onderzoekt of en, zo ja, welke hulp kan worden ingezet voor de persoon over wie u zorgen heeft.

Acute crisis of gevaar

Is er sprake van een acute crisis of gevaar? Bel dan altijd 112 of de lokale crisisdienst van de GGZ.