Een onveilig gevoel en overlast van drugs

Stemmen uit het veld

Bij de seniorenwoning van Jerry kwamen veel verschillende mensen langs. Het gaf buren een onveilig gevoel. Ze vermoedden drugshandel, werden bang en trokken aan de bel. De melding kwam bij Ria Hilberink van GGD Flevoland terecht. Zij ging langs om te kijken wat er aan de hand was. ‘Jerry liet ons meteen vriendelijk binnen. En dat was ook zijn grootste probleem: hij liet íedereen binnen.’ 

‘Rondom de woning van Jerry was veel overlast. Zo kwamen er veel mensen langs die met illegale dingen bezig waren. Als iemand daar dan een vraag over stelde, kon Jerry geen duidelijk antwoord geven. Na de melding gingen we met Jerry en zijn familie in gesprek’, vertelt Ria. Zo ontdekte het GGD-team dat de mensen die vroeger een beetje op Jerry letten, waren verhuisd. Ria: ‘Jerry voelde zich eenzaam en was veel op straat. Hij werd een makkelijk slachtoffer voor criminelen. Zo haalde iemand hem over om een drugspakketje mee te nemen naar het buitenland. Dat liep niet goed af. Door Jerry’s tijd in een buitenlandse gevangenis kreeg hij psychische problemen.’ 

Een verstandelijke beperking en drugsgebruik

De GGD heeft veel contacten die allemaal kunnen helpen op hun eigen manier. Zo vroegen ze speciale zorg voor Jerry aan, toen ze ontdekten dat Jerry een verstandelijke beperking heeft. Ook maakten ze voor een rechtszaak over Jerry’s drugsgebruik afspraken met Justitie. Ria: ‘Hij mocht beschermd wonen als hij geen drugs meer gebruikte en meewerkte aan een psychisch behandeltraject.’

Iedereen helpt mee

De politie en woningbouwcorporatie hielpen ook mee. Zij zorgden ervoor dat er even niemand bij Jerry over de vloer kwam. ‘Daar werd Jerry natuurlijk erg eenzaam van. Toen hebben we gelukkig met een buurthuis en verzorgingshuis geregeld dat hij daar langs mag komen. Voor een kopje koffie, even eten en een praatje maken. Zo heeft Jerry weer aanspraak en zijn er mensen die naar hem omkijken. Hij zit nu goed op zijn plek in een beschermd wonen instelling’, vertelt Ria.

‘Heel veel mensen hebben samengewerkt om Jerry te helpen zijn leven weer op de rit te krijgen. Niet alleen de politie, maar ook de de reclassering, de woningbouwcorporatie, het buurthuis, verzorgingshuis en verstandelijk gehandicapten-instellingen. Hij is een blij mens’, vertelt Ria trots. ‘Het is zo belangrijk dat we onze zorgen over iemand melden. Hoe eerder een melding komt, hoe makkelijker we iemand kunnen helpen.’

Om de privacy van ‘Jerry’ te beschermen, gebruiken we niet zijn echte naam.