Zelfdoding voorkomen

Suïcide (zelfdoding) voorkomen, is belangrijk voor de samenleving.  De gevolgen van een poging tot suïcide zijn groot. Voor de betrokkene zelf, voor familie en vrienden, en voor de samenleving. De overheid neemt maatregelen  om het aantal zelfdodingen en pogingen tot zelfdoding te verminderen.

Rol samenleving bij suïcide voorkomen

Hoopvol is dat de omgeving iets kan doen. Als samenleving in z’n geheel, maar ook als enkeling. Door mensen met suïcidale gedachten uitzicht te bieden en hoop te geven bijvoorbeeld. Zodat mensen in hun radeloosheid niet alleen staan. Ook ervaringen delen en kennis uitwisselen over het voorkomen van zelfdoding is belangrijk. De samenleving kan zich hier volop voor inzetten.

Landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021

De minister van VWS heeft met een groot aantal landelijke partijen afspraken gemaakt om het aantal suïcides in Nederland te verminderen. De acties die het aantal zelfdodingen moeten terugdringen staan op de landelijke agenda suïcidepreventie 2018-2021.

Samenwerkende partijen Landelijke agenda suïcidepreventie

De instanties die in de Landelijke agenda suïcidepreventie samenwerken, zijn:

 • Stichting 113 Zelfmoordpreventie;
 • Prorail;
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
 • GGZ Nederland;
 • GGD Nederland;
 • Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP);
 • Landelijke Platform GGZ (LPGGZ);
 • Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV);
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN);
 • Ivonne van de Ven Stichting;
 • Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Verpleegkundigen (NVSHV);
 • Trimbosinstituut;
 • Zorgverzekeraars Nederland;
 • Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Financiering Stichting 113 Zelfmoordpreventie

Het ministerie van VWS heeft niet alleen gezorgd voor het opstellen van de Landelijke agenda suïcidepreventie (2014-2017). VWS zorgt ook voor de financiering van Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Het eerste doel van deze stichting is:

 • 24/7 hulp en ondersteuning bieden aan suïcidale mensen, hun naasten, andere betrokkenen en nabestaanden. Via de crisistelefoon, chat  en de website 113.nl kunnen zij hun verhaal kwijt. De eerste opvang en intake gebeurt door getrainde vrijwilligers 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Mocht het nodig zijn, dan schakelen zij professionele hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie.

Andere taken van de Stichting113 Zelfmoordpreventie zijn:

 • Voorlichting en advisering van media over de manier waarop deze het beste communiceren over zelfdoding.
 • Ervoor zorgen dat de acties op de Landelijke agenda suïcidepreventie worden uitgevoerd.

Het ministerie heeft in juli 2018 besloten de subsidie aan 113 Zelfmoordpreventie te verhogen. Het jaarlijkse budget gaat van € 3,4 miljoen naar € 5,4 miljoen. Het geld wordt besteed aan extra opleidingen voor medewerkers en vrijwilligers van de stichting.

Overige manieren om zelfdoding terug te dringen

Andere manieren waarmee het ministerie het aantal zelfdodingen wil helpen terugdringen zijn:

 • Financiering van het onderzoeksprogramma Suïcidepreventie met een bedrag van € 3,2 miljoen (2016-2020).
 • Ondersteuning  van het Suïcidepreventie Actienetwerk Community. Daarin werken 7 regio’s samen om het aantal zelfdodingen terug te dringen.
 • De opzet van Supranet Care. Dit is een netwerk van ggz-instellingen die data, kennis en succesaanpakken uitwisselen om zo van elkaar te leren.

Documenten