Toekomst geestelijke gezondheidszorg

De geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet ook in de toekomst voor iedereen toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit blijven. Om dat voor elkaar te krijgen, zal ook de ggz meebewegen met de ontwikkelingen in de samenleving. Maar hoe kunnen we de ggz het best inrichten om aan de verwachtingen te voldoen?

We willen de uitdagingen in de ggz aangaan, vanuit het vertrouwen dat er in de vele zorgverleners en zorgorganisaties is. De afgelopen periode is hierover met veel betrokken partijen, experts en belangstellenden gesproken. Waaronder cliënten, behandelaren, en wetenschappers. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft hierop de Discussienota Zorglandschap ggz opgesteld. Deze nota biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om mee te praten over de toekomst van de ggz.

Meepraten over de toekomst van de ggz

Tot 1 juli 2021 konden mensen meepraten over de toekomst van de ggz door de Discussienota Zorglandschap ggz te downloaden en een reactie te sturen naar het ministerie van VWS. Na de zomer volgt een reactie op de inzendingen.

Bouwstenen voor de inrichting van de ggz

Deze discussienota is geen visie van het kabinet. Het is ook geen visie van het ministerie van VWS. Het bevat zelfs geen standpunten en er worden geen keuzes gemaakt. Het is nadrukkelijk een discussiestuk, geen blauwdruk voor de ggz. We dragen uiteenlopende bouwstenen aan voor de toekomstige inrichting van de ggz. Daarmee is het een ‘menukaart’ van maatregelen, die kunnen bijdragen aan de kwaliteit, toegankelijkheid en/of betaalbaarheid van de ggz, maar spreekt de discussienota zich niet uit over de (politieke) wenselijkheid van deze maatregelen. 

Start van een maatschappelijke dialoog

De input op dit stuk nemen we mee in de verdere uitwerking van de ideeën. Dit is de start van een maatschappelijke dialoog. De reacties bundelen en analyseren we. Besluitvorming is aan een nieuw kabinet.