Zorg en ondersteuning thuis: wat doet de gemeente?

Niet alle mensen kunnen zonder hulp zelfstandig wonen. Sommige mensen hebben zorg en ondersteuning thuis nodig. Het gaat vooral om (kwetsbare) ouderen. De gemeenten regelen de zorg en ondersteuning thuis via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) voor ouderen die nog geen Wlz-indicatie hebben.

Verbeteren zorg en ondersteuning thuis

Ongeveer 85% van de mensen die ondersteuning ontvangt, vindt de kwaliteit hiervan goed. Maar er zijn ook knelpunten in de uitvoering. De Rijksoverheid werkt daarom samen met de gemeenten aan verbeteringen. Het doel is dat zoveel mogelijk mensen passende zorg en ondersteuning thuis krijgen.

Zorg en ondersteuning van vrienden en familie

Het is belangrijk dat mensen gebruikmaken van hulp in de buurt. Bijvoorbeeld van vrienden, familie en buren. Als mensen zelfstandig zijn, voelen ze zich beter. Vaak hebben mensen dan minder medische hulp nodig. Het is daarom goed als mensen elkaar helpen.

Uitdagingen voor de zorg

Doordat de samenleving verandert, staat de zorg voor nieuwe uitdagingen. De volgende veranderingen spelen een rol bij het regelen van zorg en ondersteuning thuis:

  • De zorgvragen van mensen worden steeds ingewikkelder. Denk aan mensen met psychische én sociale problemen. En soms hebben mensen daarnaast nog een lichamelijke beperking of een woonprobleem. 
  • Het is moeilijk om een woning te vinden door het tekort op de woningmarkt. 
  • Door de vergrijzing groeit de behoefte aan ondersteuning en zorg. Ook zijn er minder mensen om ondersteuning en zorg te bieden. Daarom is het nu nog belangrijker dat mensen elkaar helpen. 

Verbeteren van de Wmo 2015

De overheid werkt aan de verbetering van de Wmo 2015. Hierbij staan de volgende 5 punten centraal:

  • Help mensen om zelfstandiger te zijn. Ondersteuning is gericht op het vergroten van de zelfstandigheid van mensen. Daarbij wordt hun eigen sociale netwerk gebruikt.
  • Zorg voor passende ondersteuning. Mensen die hulp nodig hebben, moeten makkelijker de juiste ondersteuning kunnen krijgen. Dit vereist maatwerk.
  • Meer aandacht voor preventie. De overheid wil voorkomen dat mensen op een later moment meer zorg nodig hebben. Preventie zorgt ervoor dat mensen langer zelfstandig kunnen wonen en dat zwaardere zorg niet nodig is.
  • De gemeente regelt de zorg en ondersteuning thuis, tenzij het niet anders kan. De rijksoverheid kijkt welke regels er voor het hele land nodig zijn.
  • Samenwerken als 1 overheid. Gemeenten moeten goed samenwerken met andere partijen. Bijvoorbeeld met zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliënten en hun naasten. Hoe beter de samenwerking, hoe beter de ondersteuning. Daarom stimuleert de overheid de bouw van 290.000 woningen voor ouderen tot en met 2030, waarbij de verschillende partijen samenwerken.