Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op evaluatie aftrek specifieke zorgkosten