Beslisnota bij Kamerbrief polisaanbod 2024 en onderzoek verzekerdeninvloed

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief polisaanbod 2024 en onderzoek verzekerdeninvloed