Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over het bericht dat de Consumentenbond het getreuzel contractering door zorgverzekeraars zat is