Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie afschaffen verplicht eigen risico zorgverzekering

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op motie afschaffen verplicht eigen risico zorgverzekering