Beslisnota bij Kamervragen over afname van aantal restitutiepolissen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamervragen over afname van aantal restitutiepolissen