Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzing experiment bekostiging patiëntengroepsgebonden afstemming zorg en ondersteuning voor specifieke categorieën verzekerden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over aanwijzing experiment bekostiging patiëntengroepsgebonden afstemming zorg en ondersteuning voor specifieke categorieën verzekerden