Beslisnota bij aanbiedingsbrief brief NZa overstapperiode zorgverzekering 2023-2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij aanbiedingsbrief brief NZa overstapperiode zorgverzekering 2023-2024