Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang traject passende aanspraak fysio- en oefentherapie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang traject passende aanspraak fysio- en oefentherapie