Beslisnota bij Kamerbrief over petitie 'Afschaffen Eigen Risico'

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over petitie 'Afschaffen Eigen Risico'