Kamerbrief Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om het toeslagenstelsel af te schaffen. Het huidige toeslagenstelsel biedt mensen gericht en actueel inkomensondersteuning. Tegelijkertijd bevat het stelsel tekortkomingen, waardoor fundamentele aanpassingen nodig zijn. Om een volgend kabinet in de gelegenheid te stellen om weloverwogen keuzes te maken over aanpassingen, werkt het kabinet concrete opties voor alternatieven uit. Dat staat in de Tussenrapportage toekomst toeslagenstelsel, die het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Met de tussenrapportage informeert staatssecretaris Aukje de Vries van Financiën (Toeslagen en Douane) de Tweede Kamer, samen met minister Van Gennip (SZW), minister Kuipers (VWS) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening).

Kamerbrief Tussenrapportage Toekomst toeslagenstelsel