Aanbiedingsbrief advies sectoroverstijgende prestatie

Minister Helder (VWS) stuurt de Tweede Kamer het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland over de mogelijkheid van het realiseren van een sectoroverstijgende prestatie binnen de Zorgverzekeringswet en binnen de Wet langdurige zorg.

Aanbiedingsbrief advies sectoroverstijgende prestatie