Kamerbrief analyse monitor stapeling eigen bijdragen

Minister Helder (VWS) deelt de analyse van de resultaten van de monitor stapeling eigen bijdragen in de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) met de Tweede Kamer.

Kamerbrief analyse monitor stapeling eigen bijdragen