Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

Minister Helder (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief Analyse monitor stapeling eigen bijdragen van 8 mei 2024. De vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief Analyse monitor stapeling eigen bijdragen