Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019

In 2019 heeft de NZa de focus in hun toezicht gelegd op de zorginkoop van zorgverzekeraars, zorgplicht (toegankelijkheid/wachttijden) en vindbaarheid en vergelijkbaarheid van informatie. Op basis van hun toezicht op de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) door zorgverzekeraars in 2019 is de NZa van oordeel dat veel goed gaat maar dat een aantal zaken nog beter kan. Om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden, verwacht de NZa meer regie van zorgverzekeraars.

Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2019 (PDF | 12 pagina's | 170 kB)