Concept-Nota van toelichting bij wijziging Besluit zorgverzekering vanwege zorgpakket Zvw 2021

Concept van de Nota van toeliching bij het ontwerpbesluit om het Besluit zorgverzekering te wijzigen. De wijziging is nodig vanwege het zorgpakket Zvw 2021. Dit gaat over wijzigingen in het basispakket van de zorgverzekering voor het jaar 2021