Verkenning mogelijkheden persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Verkenning van Zorginstituut Nederland op welke manier de aanschaf en het gebruik van een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor alle burgers verzekerde zorg kan zijn.