WOR 1090 - Het Zorgprestatiemodel in relatie tot DKG-g en MHK-g

Het doel van dit onderzoek is in kaart brengen of door invoering van het Zorgprestatiemodel de criteria voor de diagnosekostengroepen voor de ggz (DKG-g) en de meerjarig hoge kosten voor de ggz (MHK-g) moeten worden aangepast en zo ja, hoe deze het beste kunnen worden aangepast.